Irányelveink

ADATVÉDELEM:

Ön A www.magyar-energia.hu weboldalt ingyenesen látogathatja, és böngészhet a hirdetések között. Az oldalak meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz személyes adatoknak minősülő információk megadása nem kötelező, azonban opcionálisan Ön megadhat ilyen adatokat. A weboldal üzemeltetői a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön személyes adatait kezelni és nyilvántartani. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Az oldal üzemeltetői - szolgáltatásunk harmadik fél által (az oldalak felhasználóival) történő igénybevételével - az interneten közzétett információkért (úgymint azok valódiságával, felhasználásával, stb.) kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

Az oldalakat látogató számítógépek IP-címei naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat hatósági eljárás esetén az eljáró illetékes hatóság rendelkezésére bocsátjuk.

A portál tartalmáról napi mentés készül, változó időpontban. A portál összeomlásakor helyreállított tartalom ennek megfelelően alakul. A mentések 30 napra visszamenőleg helyreállíthatóak.

 

HIRDETÉSEK:

FIGYELEM!

A www.magyar-energia.hu portál üzemeltetője fenntartja a jogát, hogy a rendszerből előzetes figyelmeztetés nélkül töröljön minden olyan hirdetést, amely sérti a Netikett szabályait vagy az üzemeltető érdekeit.

A www.magyar-energia.hu oldal fenntartója SPAM-ként kezeli megegyező hirdetések „tömeges” feladását. Fenntartja a jogot, hogy az ilyen tevékenységre kísérletet tevőket kizárja a hirdetők köréből, feladott hirdetéseit törölje, a feladó ellen az illetékes helyen bejelentést tegyen.

Illetéktelenül, más nevében feladott hirdetések kiszűrésére minden lehetőt megteszünk, de nem minden esetben áll rendelkezésünkre minden adat. Amennyiben tudomására jut ilyen jellegű információ, kérjük, hogy minél több adat kíséretében tájékoztasson bennünket, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük.

Az üzemeltető fenntartja annak jogát, hogy a nem megfelelő kategóriában szereplő hirdetéseket előzetes értesítés nélkül átsorolja más, a hirdetés tartalmának megfelelő kategóriába. Amennyiben a hirdetés feladója szándékosan, több alkalommal is rossz kategóriában adja fel hirdetését, kizárható a hirdetők köréből.

A hirdetések szövegét a rendszer automatikusan ellenőrzi, trágár, sértő kifejezéseket keresve. Amennyiben indokolatlanul trágár, sértő kifejezéseket használó szövegeket talál, azt eltávolítja a rendszer. A www.magyar-energia.hu rendszere regisztrálja a hirdetések feladóinak elektronikus levelezési-, valamint IP címét.

A rendszer nem támogatja azoknak a hirdetésnek álcázott, de valójában sem termék, sem szolgáltatás hirdetését nem tartalmazó, közlemények, állásfoglalások, üzenetek elhelyezését. Ezeket előzetes figyelmeztetés nélkül törölheti rendszeréből, feladóit szankcionálhatja.

Illegális tartalmú hirdetések előzetes figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek a rendszerből. Illegálisnak minősül minden olyan hirdetés, amely törvénybe ütközik, jogot sért, illetve erre való alkalmasságának gyanúja felmerül. Ilyen lehetnek:

Okmányhamisítás (diákigazolvány ill.-matrica, nyelvvizsga, diploma, érettségi, jogosítvány, útlevél stb.) Jogvédett termékek másolatai DVD/VHS/CD Mobiltelefon függetlenítés Csempészárú, kábítószer Önkényuralmi jelképek használata, Törvénysértésre való buzdítás Az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

A rendszer működési szabályzatát sértő felhasználók adatai egy szűrő adatbázisba kerülnek, rendszeres „rosszindulatú” kísérlet esetén 3 hónapra kizárja A www.magyar-energia.hu használatából. Másodszor is kizárt felhasználó az üzemeltető döntése alapján örökre kizárásra kerülhet.

FIGYELEM!

Az üzemeltető a fenti szabályozást bármikor, előzetes vagy utólagos értesítés nélkül megváltoztathatja, esetleg meg is szüntetheti.

 

A WEBOLDAL TARTALMA ÉS LINKELÉSE:

A Weboldalon található tartalom az üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és a előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a további használatára, terjesztésére, nyomtatására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak az üzemeltető írásbeli engedélye alapján lehetséges. Ezen feltételek megsértése esetén az üzemeltető a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti.

Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást, (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:

A Linkelő Weboldal A www.magyar-energia.hu logónak sem méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja; A Link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges; A Linkelő Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy A www.magyar-energia.hu javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását; A Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt A www.magyar-energia.hu és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az ingyenhirdetes.hu-ról; A Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. Ezen szabályoktól eltérni csak a www.magyar-energia.hu-val kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak a www.magyar-energia.hu-val szerződő fél jogosult. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén A www.magyar-energia.hu jogosult lesz a Weboldalra mutató Link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

 

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS:

A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a Weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért - A www.magyar-energia.hu által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt - A www.magyar-energia.hu nem felel. A Weboldalon nyújtott tanácsadási szolgáltatás keretében közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért A www.magyar-energia.hu semmilyen felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a tanácsadást végző személyek felelnek. Amely esetben a tanácsadási tevékenység feltételeit jogszabály rendezi (például a jogi tanácsadásét), ott is kizárólag a tanácsadást végző személy felel azért, hogy az általa végzett tevékenység mindenben megfeleljen a hatályos törvényi előírásoknak. Üzleti vagy egyéb döntései meghozatala előtt a Weboldal használatán túl - konzultáljon szakértővel, a Weboldal és a Weboldalon nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag az Ön felelősségére és kockázatára történik.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben A www.magyar-energia.hu tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül A www.magyar-energia.hu az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

SZABÁLYOK:

A www.magyar-energia.hu által nyújtott szolgáltatások ingyenesek, kivételt képeznek az emelt díjas szponzorált hirdetések. Az oldalakon található anyagok, információk, eljárások, megoldások, ötletek felhasználása csak az üzemeltető írásbeli engedélyével történhet!

Nem megengedett – a kereső szolgáltatások adattárolási tevékenységének kivételével - az oldalakon elhelyezett adatok, eredmények bármilyen további felhasználása, tükrözése.

 

FELELŐSSÉG:

A www.magyar-energia.hu üzemeltetője nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett hirdetésekért, információkért, azok helyességéért vagy valóságtartalmukért.

A www.magyar-energia.hu üzemeltetője értesítést kaphat a felhasználóktól egyes tartalmak felől, melyeket a célból közölnek, hogy a tartalmat az üzemeltető szüntesse meg. Ezen értesítések mindegyikét az üzemeltető megvizsgálja, majd a törvény, a cég valamint a felhasználók, látogatók érdekeit szem előtt tartva dönt. Az egyes – A www.magyar-energia.hu érdekeit, illetve más felhasználókat sértő - hirdetések eltávolításáról az üzemeltető nem köteles sem előre, sem utólag értesíteni annak feladóját!

Az üzemeltető a fentiektől eltérő esetben a hálózat általánosan elfogadott szabályait, a Netikettet követi.

A www.magyar-energia.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé és nem vállal felelősséget semmiféle kárért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek A www.magyar-energia.hu weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

 

SZOLGÁLTATÁS LEÁLLÁSA, SZÜNETELTETÉSE:

A www.magyar-energia.hu üzemeltetője nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatás egyes részeire vagy akár teljes egészére vonatkozó leállásokból, szüneteltetéséből, illetve az oldalak előzetes figyelmeztetés és értesítés nélküli megváltoztatásaiból eredő vélt vagy valós károkért sem.

 

INFORMÁCIÓ:

Bármilyen, az üzemeltető számára az üzemeltető bármely weboldalával kapcsolatban nyújtott információt az üzemeltetőnek úgy kell átadni és az üzemeltetőnek úgy kell fogadnia, hogy az nem bizalmas jellegű. Az üzemeltető az ilyen információt minden korlátozás nélkül használhatja.

Amennyiben jelen dokumentumot A www.magyar-energia.hu a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja. 

Partnerek | Irányelveink | Miért a PayPal? |

Copyright © 2015 Magyar Energia Zöld Hirdetési Portál
Minden jog fenntartva | www.magyar-energia.hu

Magyarország egyetlen, kizárólag a környezetbarát energia-felhasználás köré csoportosuló cégek, fogyasztók üzleti piactere!
A portál üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal a portálon feladott hirdetések tartalmáért, illetve a cégek valódiságáért.